Yhdistyksen tarkoituksena on

  • ylläpitää Helsingin yliopiston kansantaloustieteen alumnien keskinäistä yhteydenpitoa ja tarjota luonteva ympäristö verkostoitumiseen
  • ylläpitää alumnien ja (kansan)taloustieteen opiskelijoiden välistä yhteydenpitoa
  • tukea yhteyksiä työelämän ja alumnien sekä nykyisten opiskelijoiden välillä
  • ylläpitää alumnien ja taloustieteen opetuksen välisiä suhteita.