Kansantaloustieteen alumnit tekee tiivistä yhteistyötä taloustieteen opiskelijoiden ainejärjestön Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n (KTTO) kanssa. Toimivat suhteet oppiaineen alumnien ja opiskelijoiden välillä ovat kummankin osapuolen etu. Alumniyhdistyksen jäsenet osallistuvat opiskelijoiden järjestämiin työelämä- ja uratilaisuuksiin, mikä antaa arvokasta tietoa mihin kansantaloustieteen osaajat työelämässä voivat siirtyä. Alumnijärjestö on myös rahoittanut opiskelijayhdistyksen hankkeita.