Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tilaisuuksia jäsenistölleen, esimerkiksi tapaamisia, esitelmätilaisuuksia ja excursioita. Lisäksi ajoittain järjestetään seminaari- ym. tilaisuuksia myös laajemmalle yleisölle. Tilaisuuksilla voidaan myös kerätä varoja yhdistyksen toimintaan. Alumnit ovat lisäksi mukana Kansantaloustieteen opiskelijoiden (KTTO) kanssa järjestämässä kesäisin alumnisitsejä.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous järjestetään keväisin. Kutsu jäsenille lähetetään sähköpostin välityksellä.