Vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenistö päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen sääntömuutosehdotuksen. Lisäksi päätettiin muuttaa nykyinen vapaaehtoinen jäsenmaksu kannatusmaksuksi. Kannatusmaksut ovat tällä hetkellä yhdistyksen ainoa varainhankintamuoto, joten hallitus toivoo mitä kohteliaimmin jäsenten maksavan kannatusmaksun, jotta voimme järjestää mahdollisimman kattavaa toimintaa.
 
 
Maksun voi maksaa kahdella eri tavalla
 
1. Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäsenmaksun yhteydessä (maksu kulkeutuu heiltä meille) tai
2. suoraan Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry:n tilille: FI36 8000 1371 3878 62 viitenumerolla 2228.
 
Suosittelemme liittymistä myös Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen jäseneksi kattavamman alumnikokemuksen takaamiseksi.
 
 
Alta löydät vielä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan:
 

Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry

Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja                

Aika                                    torstai 13.2.2020 klo 17.00

Paikka                               Patentti- ja rekisterihallituksen tilat, Sörnäisten rantatie 13 B

 

 1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 18.01.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valitaan yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Uki Lammi, sihteeriksi Maaria Koski sekä pöytäkirjantarkastajiksi Iida Piippo ja Venla Sainio. Ääntenlaskijoiksi valitaan Hertta Alava ja Liisa Räsänen.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että kokouskutsu on laitettu jäsenistölle sääntöjen edellyttämässä aikataulussa. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Puheenjohtaja Lammi ehdottaa esityslistalle lisättäväksi Muut esille tulevat asiat. Tämä päätetään lisätä kohdaksi 14. Hyväksytään yksimielisesti työjärjestys edellä mainituin muutoksin.

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Voutilainen esittelee tilinpäätöksen. Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa tappiota 466,18 euroa ja taseen loppusumma on 2 278,74 euroa. Rahastonhoitaja Voutilainen kertoo taustaa tappiollisen tuloksen takana ja tuo esiin tarpeen saada lisää maksavia jäseniä.

Puheenjohtaja Lammi käy toimintakertomuksen läpi.

Puheenjohtaja käy myös toiminnantarkastajan lausunnon läpi.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätetään myöntää hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus yksimielisesti.

 1. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkkioista

Päätetään, että hallitus ei saa palkkioita.

 1. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Päätetään, että toiminnantarkastajien palkkio on sama kuin aiemminkin.

 1. Käsitellään sääntömuutosehdotus

Puheenjohtaja Lammi esittelee sääntömuutosehdotuksen kohta kohdalta.

Kohta 3 hyväksytään seuraavalla muutoksella: Yhdistyksen hallitus vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta.

Kohta 8 hyväksytään seuraavalla muutoksella: Yhdistykselle valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on yksi (1) vuosi.

Hyväksytään sääntömuutos kokonaisuutena yksimielisesti yllä olevin muutoksin.

Yhdistyksen kokous valtuuttaa hallituksen tekemään sääntömuutokseen PRH:n vaatimat pienet muutokset ilman uutta erillistä yhdistyksen kokousta.

 1. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Puheenjohtaja Lammi esittelee toimintasuunnitelman. Yhdistyksen kokous hyväksyy toimintasuunnitelman.

Jäsenistöstä ehdotetaan, että hallitus voisi parantaa tiedotustaan ja esimerkiksi laittaa tiedotteen, kun sääntömuutosehdotus on mennyt läpi. Tiedotteen yhteydessä voisi jopa olla kuitti maksetusta PRH:n maksusta.

Rahastonhoitaja Voutilanen esittelee tulo- ja menoarvion. Hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä keskustellaan tarpeesta saada lisää maksavia jäseniä.

Päätetään uusien sääntöjen mukaisesti muuttaa vapaaehtoinen jäsenmaksu kannatusmaksuksi. Käytännön tasolla vain maksun nimitys muuttuu nykyisestä.

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 3 vuodeksi kerrallaan

Päätetään, että nykyinen hallitus jatkaa myös vuonna 2020. Hallituksen kokoonpano pysyy seuraavana: Uki Lammi, Maaria Koski, Ville Voutilainen, Liisa Räsänen, Hertta Alava, Mikko Ayub, Matti Saarinen, Vesa Kanniainen, Klaus Kultti ja Joona Widgrén.

 1. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Päätetään valita poissaolevina mutta valtakirjalla toiminnantarkastajaksi Anu Rämö ja varatoiminnantarkastajaksi Niko-Matti Ronikonmäki.

 

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Sääntömuutoksen lisäksi (käsitelty kohdassa 9) kokouskutsussa ei ollut muita mainittuja asioita.

 1. Muut esille tulevat asiat

Keskustellaan vappuna teltan pystyttämisestä Ullanlinnanmäelle yhteistyössä KTTO:n kanssa.

Puheenjohtaja Lammi esittää yhdistyksen kunniajäseneksi Reino Hjerppeä. Kokous kannattaa ehdotusta. Kunniavastaavien nimet päätetään lisätä nettisivuille.

Puheenjohtaja Lammi päättää kokouksen ajassa klo 19.12.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *